BLOG

Mustafa BULAT

Çağdaş Türk Heykel Sanatımızın son dönem yeteneklerinden Mustafa Bulat bu kitabında; Atatürk Üniversitesi’nde

akademisyenliğe başladığı yıllardan bugüne kadar(1991 – 2012), kentimizde ve Anadolu’nun değişik kentlerinde üretmiş

olduğu anıtsal yapıtlarına yer vermiştir. Bulat’ın evrensel nitelikteki çalışmaları soyut ve somut çağrışımların dansı gibidir

bir bakıma. Bu yapıtların arkasında, derinlikli bir tarihsel-kültürel birikimin önünde şimdiki zamanın tüm çağrışım ve şiddeti,

geleceğinde ise, sonsuz bir çıkarsama ve yarattığı huzur saklıdır. Hayatın sıcak akışından doğanın sırlarına, dinginliğine ve

kaosuna uzanan temeller, onun ellerinde kontrol edilebilmiş bir biçim diline dönüşür. Bulat’ın çalışmalarında yalnızca insan

ve insana ait biçim konuşmaz, o tüm doğayı kapsayan, varlığa, öze ilişkin soyut göndermelere çalışmalarında ustaca yer

verir. Geometrik soyut imgelerde, klasik mimetik formlar yerine, kendi biçim dünyasını oluşturan, kendi soyutlamalarını inşa

eden bir evrendir onun sanatı.Yaşadığı Anadolu coğrafyasının kültürel mirasını, dokusunu kimi zaman soyut kimi zaman

da somut bir yaklaşımla çalışmalarına yansıtan Bulat, bu çalışmaları evrensel bir perspektifte ele alarak insanlığın ortak

kültür mirasına sunmaktadır. Başarılarının devam edeceğine dair inancımı bir kez daha belirtir, kendisini içtenlikle kutlarım.

 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

 

 

In his book; Mustafa Bulat, one of the latest talented artists of our contemporary Turkish Sculpture Art, from the years on which

he started the academic education in Atatürk University until now (1991 – 2012), gives a place to his monumental works having

created in the various parts of Anatolia. The universal works of Bulat are, in fact, like the dance of the abstract and concrete

evocations. Behind these works, it is a secret side in front of the deep historical-cultural background of the present time

evocation and sharpness and in the future, an endless inference and the peace it has created. From the warm flowing to the

secrecy of the nature and to the basics lying to the serenity and chaos of the life turn into a controllable style language in his

hands. In the works of Bulat, it is not the only style belonging to humans speaking; he also skilfully gives a place covering the

whole nature, existence and the abstract references about the essence. Instead of the classical mimetic forms, in the geometric

abstract images, it is his own art which is a universe making up his style and building his abstractions. Bulat, reflecting a cultural

inheritance and pattern of Anatolian geography in which he has lived sometimes with an approach of abstract and sometimes

concrete on his works, presents these works of art in a universally perspective way into the common cultural inheritance of the

people. I would like to express my belief about the continuation of his success once again and I congratulate him sincerely.

 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU

Atatürk University, Dean of the Faculty of Fine Arts