ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Çocukluk Düşü I, 1999
78x35x20cm
Alüminyum, Andezit

Childhood Dream I, 1999
78x35x20cm
Aluminum, Andesite