ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Geçmişte Kalanlar, 1999
160x175x90cm
Andezit, Bazalt, Metal

Those in the Past, 1999
160x175x90cm
Andesite, Basalt, Metal

filmkurusu