ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Zaman Mekan Yaşam, 1996
150x250x250cm
Taş, Demir, Toprak


Time Space Life, 1996
150x250x250cm
Stone, Iron, Soil