ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Serbest, 1994
200x250x100cm
Karışık Teknik
55. Devlet Heykel Yarışması Mansiyon Ödülü

Free, 1994
200x250x100cm
Mixed Media
55. State Sculpture Competition Mention Award