ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Figür, 2013
5. Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi
300x120x110 cm
Mermer

Figure, 2013
5th Portakal Çiçeği İnternational Plastic Arts Colony
300x120x110 cm
Marble