ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Tokalaşma Sahnesi, Kral Antiokhos ve Tanrı Herkül, 2010
II. Adıyaman Üniversitesi Workshop Nemrut Heykelleri Proje Çalışması
300x200x70 cm
Mermer

Handshaking Scene, King Antiochus and God Hercules, 2010
II. Adıyaman University the Statues of Nemrut Work-shop Study Project
300x200x70 cm
Marble