ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


»

Çift Başlı Kartal Figürü, 1995
Atatürk Üniversitesi Giriş Kapısı
450x380x250cm
Alüminyum Döküm

Double Headed Eagle Figure, 1995
Atatürk University Entrance
450x380x250cm
Aluminum Cast