ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


Atatürk ve Gençlik, 1997
Atatürk Üniversitesi Giriş Kapısı
150x100x20cm
Taş

Atatürk and Youth, 1997
Ataturk University Entrance
150x100x20cm
Stone

Asistan / Asist, Arş. Gör. Research Assistant Serap Bulat