ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


»

Değirmen Taşı ve Zaman, 2011/
I. Ulusal Halfeti Taş Heykel Sempozyumu, Urfa
300x160x100
Mermer 

 Mill Stone and Time, 2011
1st National Halfeti Stone Sculpture Symposium, Urfa 
300x160x100
Marble