ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


»

Atatürk, 2009
III. Uluslararası Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel Sempozyumu, Edirne
300x300x90cm
Mermer

Atatürk,2009
3rd İlhan Koman International Sculpture Symposium at Trakya Universty, Edirne
300x300x90cm
Marble

Asistan / Assist. Fuat KAPLAN