ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


»

Bekleyiş II, 2005
70x40x35cm
Bazalt

Wait II, 2005
70x40x35cm
Basalt