ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


»

Atatürk, 2002
Logo
200x200x10cm
Bronz

Proje Ekibi
Arş. Gör. Serap Bulat, Doç. Görüş Babayev


Atatürk, 2002
Logo
200x200x10cm
Bronze

Project Team
Research Assistant, Serap Bulat, Doç. Görüş Babayev