ESERLER / WORKS
Hepsi  |  Genel  |  Metal  |  Taş  |  Ahşap  |  Anıt Heykeller


«

Dört Başlı Kartal, 2010
II. Uluslararası Erzurum Taş Heykel Sempozyumu
150x250x120cm
Mermer 

Four Headed Eagle, 2010
2nd  International Stone Sculpture Symposium in Erzurum
150x250x120cm
Marble

Asistan/Assisst. Muhammet İŞÇİ